Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інтегрований курс"МИСТЕЦТВО"

Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5 7 кл.)
70 год на рік  (2 год на тиждень), з них 8 год – резервний час
 
Клас
 
Тема року
Теми
5
 
Види мистецтвa
Народне і професійне мистецтво
Взаємодія і синтез мистецтва 
6
 
Жанри мистецтва
Образи природи в мистецьких жанрах
Образ людини  в мистецьких жанрах
  7
 
Мистецтво: діалог  традицій 
  і новаторства
Мистецтво у нашому житті
Новітні мистецькі явища
Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм,   реалізм
Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)
 
 
 
 
 
 
 
 
5 клас. Види мистецтва
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Народне
і професійне  мистецтво
 
Учень
знає і розуміє:
·        основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні  музичного образу;
·        особливості народних пісень і танців, зв’язок народної і професійної музики;
·        характерні ознаки вокальної та інструментальної музики;
·        види та засоби художньої виразності графіки, живопису, скульптури;
·        особливості декоративно-прикладного мистецтва, стилізації;
·        види орнаментів і символіку кольорів;
уміє:
·        виконувати пісні, зокрема з елементами театралізації, ритмічним супроводом;
·        порівнювати та інтерпретувати зміст прослуханих вокальних та інструментальних творів програмної та непрограмної музики;
·        розрізняти тембри співацьких голосів, українських народних  інструментів, інструментів симфонічного оркестру;  
·        створювати композиції з графіки, живопису, скульптури, використовуючи різні техніки та матеріали;
·        добирати формат і варіанти розташування елементів композиції, передавати плановість;
застосовує:
·        набуті музичні знання та вміння для творчої самореалізації;
·        різні техніки та матеріали графіки, живопису, скульптури, декоративно-прикладного  мистецтва для реалізації творчих задумів
Взаємодія і синтез мистецтв
Учень
знає і розуміє:
·        особливості взаємодії  різних видів мистецтва (музики, образотворчого мистецтва, архітектури, літератури тощо) та специфіку синтетичного мистецтва (хореографія, театр, цирк, кіно);
уміє:
·        інтерпретувати образний зміст творів різних видів мистецтва;
·        добирати тематичні мистецькі колекції, передавати зміст музичних образів у малюнках;
застосовує:
·        знання особливостей мови різних видів мистецтва та їх взаємозв’язків у процесі комунікації та художньо-творчої самореалізації
Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:
·       інтерпретувати зміст творів різних видів мистецтва, усвідомлюючи їх специфіку та взаємодію;
·       виконувати пісні, зокрема з імпровізованими рухами та ритмічним акомпанементом;
·       виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
·       розуміти зв’язок різних видів мистецтва та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;
·       висловлювати власні судження про мистецтво, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у міжособистісному спілкуванні, співпрацювати в малих і великих групах;
·       проявляти допитливість у процесі пізнання мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації
у навчально-пізнавальній діяльності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 клас. Жанри мистецтва
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Образ людини 
у  мистецьких жанрах
Учень
знає і розуміє:
·        характерні ознаки камерно-вокальних і хорових жанрів (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, літургія та ін.), типи розвитку музики;
·        особливості жанрів образотворчого мистецтва (портрет, побутовий,  історичний,   міфологічний, релігійний, батальний);
уміє:
·        виконувати пісні, імпровізувати нескладний супровід до них;
·        інтерпретувати образний зміст і визначати форму творів камерно-вокальної і хорової музики різних жанрів;
·        створювати образи людини (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці), дотримуючись пропорцій побудови голови, фігури;
·        створювати сюжетно-тематичні композиції  в історичному, міфологічному, релігійному, батальному  жанрах, компонувати елементи зображення у певному форматі;
застосовує:
·        набуті знання про жанри вокальної музики у власній виконавській діяльності;
·        закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму
Образи природи
у мистецьких  жанрах
 
Учень
знає і розуміє:
·        характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, ноктюрн, рондо, варіації, етюд-картина, соната тощо) і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, симфонічна сюїта тощо), типи розвитку музики;
·        особливості жанрів образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, анімалістичний жанр);
уміє:
·        виконувати народні та композиторські пісні;
·        інтерпретувати зміст і визначати форму творів камерно-інструментальної та симфонічної музики різних жанрів;
·        створювати живописні й графічні пейзажі та натюрморти;
·        створювати образи тварин (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);
·        передавати уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;
застосовує:
·        набуті знання про жанри інструментальної музики у процесі міжособистісного спілкування;
·        набуті знання про жанри образотворчого мистецтва у процесі інтерпретації художніх творів;
·        закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму
 
Наприкінці 6 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати твори мистецтва різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
·        виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі), створювати  домашню фонотеку, складати програми шкільних і позашкільних концертів;
·        виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;
·        розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
·        висловлювати оцінні судження щодо творів мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення
до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
·        проявляти активність у процесі пізнання мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси
7 клас. Мистецтво: діалог традицій і новаторства
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Мистецтво у нашому житті
Учень
знає і розуміє:
·        музичну культуру рідного краю;
·        особливості аранжування народної та академічної музики;
·        особливості відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
·        особливості архітектури як виду мистецтва;
·        найвідоміші архітектурні пам'ятки рідного краю, України;
·        особливості декоративно-прикладного мистецтва (розпис, писанкарство, вишивка, витинанка, народна іграшка тощо);
уміє:
·        виконувати пісні, створювати вокальні та інструментальні імпровізації;
·        порівнювати оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;
·        створювати архітектурні образи у різних техніках (по пам'яті, за уявою);
·        розробляти ескізи виробів декоративно-прикладного мистецтва та виконувати творчі роботи (розпис, вишивка, витинанка, народна іграшки тощо) з урахуванням традицій;
застосовує:
·        знання та вміння з аранжування музики у власній виконавській творчості;
·        знання особливостей архітектури та декоративно-прикладного мистецтва у побуті
Новітні мистецькі  явища, дизайн
Учень
знає і розуміє:
·        особливості новітніх музичних явищ (джаз, рок, поп , шансон, авторська пісня, мюзикл електронна музика);
·        види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн);
уміє:
·        виконувати вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);
·        створювати власні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;
·        розробляти ескізи дизайну середовища, транспорту, побутових виробів, одягу, поліграфічної продукції;
застосовує:
·        знання про новітні музичні явища у власній творчій діяльності;
·        дизайнерські вміння у власному житті
Наприкінці 7 класу учень виявляє здатність:
·        самостійно інтерпретувати мистецькі явища сучасності, розуміючи їх зв’язок із природним, соціальним
 і культурним середовищами; 
·        виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації;
·        виконувати творчі роботи з використанням досягнень мистецтва сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, брати участь у соціокультурній діяльності;  
·        розуміти  зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у соціокультурній діяльності;
·        висловлювати критичні судження щодо мистецьких явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної та колективної мистецької діяльності;
·        проявляти самостійність  у процесі пізнання явищ мистецтва сучасності, використовувати  інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідній діяльності
 
 
Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8 9 кл.)
35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час
Клас
Тема року
Теми
 
8
Мистецтво в культурі  минулого
Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс
 
 
Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
 
9
Мистецтво в культурі сучасності
Стилі та напрями мистецтва: імпресіонізм і постімпресіонізм, модернізм
  і постмодернізм
 
 
Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)
 
 
 
8 клас. Мистецтво в культурі минулого
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Стилі та напрями мистецтва
Учень
знає і розуміє:
·        особливості стилів і напрямів мистецтва (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);
·        вітчизняні архітектурні пам’ятки стародавніх епох;
уміє:
·        порівнювати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);
·        створювати макети архітектурних споруд і виконувати живописні та графічні композиції у різних стилях;
застосовує:
·        набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності, при виконанні  проектів;
·        спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва
Стилі та напрями мистецтва (продовження)
Учень
знає і розуміє:
·        особливості стилів і напрямів  мистецтва (бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм);
уміє:
·        інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;
·        виконувати ескізи, композиції, театралізації;
застосовує:
·        знання і вміння щодо стилів і напрямів мистецтва у художньо-творчій діяльності, при виконанні індивідуальних і групових проектів;
·        спеціальну термінологію в процесі міжособистісного спілкування
Наприкінці 8 класу учень виявляє здатність:
·        інтерпретувати зміст творів  мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту;
·        розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох;
·        застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;
·        висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах,  виконувати проекти з мистецтва;
·        здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали
9 клас. Мистецтво у культурі сучасності
Зміст
Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Стилі та напрями мистецтва (продовження)
Учень
знає і розуміє:
·        особливості стилів і напрямів  мистецтва (імпресіонізм та постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму);
·        спадщину видатних діячів вітчизняного мистецтва;
уміє:
·        інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;
·        створювати живописні, графічні та декоративні композиції у різних стилях і напрямах;
застосовує:
·        знання про стилі та напрями мистецтва для самореалізації, виконання проектів,
у процесі художньо-творчої та соціокультурної діяльності
      Екранні мистецтва.
Форми поширення мистецтва
Учень
знає і розуміє:
·        види екранних мистецтв, жанри кіномистецтва;
·        форми збереження культурної спадщини, роль музеїв та медіа у поширенні мистецтва;
·        найвідоміші музеї та галереї рідного краю, України, світу;
·        значущість мистецтва в діалозі культур;
уміє:
·        класифікувати твори мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів;
·        критично оцінювати сучасні явища культури, зокрема телебачення і рекламу;
·        створювати ескізи рекламної продукції вітчизняного виробництва;
·        використовувати комп’ютерні технології, зокрема ресурси Інтернету, для віртуальних екскурсій музеями України та світу, для виконання проектів;
застосовує:
·        набуті художні знання і вміння для саморозвитку, естетизації середовища
Наприкінці 9 класу учень виявляє здатність:
·        самостійно інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів, розуміючи їх значення  для розвитку культури;
·        виконувати творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проекти з використанням традиційних
 і комп’ютерних технологій;
·        застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;
·        виявляти особистіно-ціннісне ставлення до художніх явищ сучасності, висловлювати аргументовані оцінки, брати активну участь у дискусіях, шкільних культурно-мистецьких заходах;
·        здійснювати самостійну пошуково-дослідну діяльність щодо  мистецьких явищ різних стилів і напрямів, використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій, презентації результатів проектної діяльності; створення і оформлення шкільних музейних колекцій, галерей, віталень 
 
 
 
Програму розробили:
 
Людмила Масол, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (керівник групи); 
Оксана Коваленко, начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
Галина Сотська, докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НAПН України, кандидат педагогічних наук; старший викладач Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
Галина Кузьменко, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка;
Жанна Марчук, учитель образотворчого мистецтва гімназії № 290 м. Києва, заслужений учитель України, учитель-методист;
Олена Константинова, вчитель образотворчого мистецтва спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови № 16
м. Києва, вчитель-методист;
Людмила Паньків, доцент кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв
 Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат  педагогічних наук;
Ірина Гринчук, доцент кафедри інструментального виконавства Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка, кандидат пед. наук;
Надія Новікова, вчитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ І– ІІІ ст. № 4 м. Бучі, Київська область, заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук;
Наталія Овіннікова, вчитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ І– ІІІ ст. № 119 м. Києва, вчитель-методист.

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 

 Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича