Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 5

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календарне планування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 
ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 1. Загальні положення
1.1.  Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти.
1.2.  Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя.
1.3.  Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).
1.4.  Календарно-тематичне планування розробляє вчитель, розглядають на засіданні методичних об’єднань, обговорюють на засіданні педагогічної ради, узгоджують із заступником директора з науково-методичної роботи, затверджує директор навчальною закладу не пізніше ніж 05 вересня.
1.5.  Завдання календарно-тематичного планування:
•    визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
•    визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річного курсу;
•    організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
1.6.  Ступінь розробки календарно-тематичного планування  є критерієм професіоналізму вчителя.
 2. Структура календарно-тематичного планування
Календарно-тематичний план учителя передбачає такі  розділи:
•    титульний лист (додаток);
•    вступна частина;
•    програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;
•    основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;
•    власне тематичне планування навчального предмета.
 3. Вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування
3.1.  Титульний лист повинен містити такі відомості:
•    найменування освітнього закладу;
•    назва документа (календарно-тематичне планування);
•    назва предмета (має відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу);
•    навчальний рік;
•    клас
•    річна кількість годин;
•    кількість годин на тиждень;
•    планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт;
•    прізвище, ім'я та по батькові вчителя.
3.2.    На титульній сторінці мають бути записи:
•    «Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів _____________________________________.
 Протокол №___від   ___________р.»
•    «Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол № _____від_______20__р.»;
•    «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;
•    «Затверджено: директор навчального закладу, від_______20__р.»;
•    3.3.У вступній частині необхідно вказати:
•    найменування навчального предмета (біологія, історія та ін.);
•    мету вивчення курсу;
•    завдання (освітні, розвивальні, виховні);
•    освітні технології.
3.4.    Природне й навчально-методичне забезпечення навчального плану передбачає такі відомості:
•    кількість годин на тиждень згідно з програмою;
•    реквізити програми;
•    навчально-методичні комплекси (НМК).
3.5.  Розділ «Основні вміння й навички, які мають бути сформовані в учнів із позакласного вивчення курсу» передбачає перерахування освітніх умінь і навичок відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3.6.   Календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов'язково зазначають номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.
3.7.   Графа «Зміст (тема) уроку» включає:
•    загальні назви теми;
•    кількість годин, відведених на вивчення даної теми;
•    теми кожного уроку;
•    контроль по завершенню вивчення даної теми;
•    назву практичних, лабораторних, теоретичних робіт.
3.8.   У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдані, для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).
3.9.   Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання.
3.10.Відмінність від змісту програми допускається не більше ніж на 10 %. Усі зміни необхідно вказати в плані і обґрунтувати (додаток).
Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
_______________
«____»___________20_р.
Календарно-тематичне планування
Навчального матеріалу з ___________________________________________________
в _________класі на І і ІІ семетри 20________/ _______н.р.
Учитель __________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні вчителів ______________________________
Протокол _____ від _________________р.
керівник ________________
Погоджено Заступник директора з навчально-виховної роботи ._________________________від «__»____________________ р.


Зведена таблиця розподілу навчального часу в ____ класі

Семестр
Загальна кількість навчальних годин
Кількість годин на тиждень
Кількість контрольних робіт
Кількість тематичних оцінювань
 
 
 
 
 
 
 
 
І
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________
програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

 
 
 
Вчитель календарний план складає.
Керівник м/о - перевіряє
Заступник директора - погоджує
директор - затверджує.
Все затверджує директор і тільки директор, навіть рішення педагогічної ради.
 
Зразок оформлення календарно-тематичного плану 
для вчителів Костянтинівського району.

 
_______________ загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №______
 
 
                            «Погоджено»                                                                                                                              «Затверджую»
                            Заступник директора з НВР                                                                                                       Директор ЗОШ
                            _______________________                                                                                                         ______________________
                            «_____» вересня _______                                                                                                           «____»     вересня _______
                                                              
 
Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з предмету «Музичне мистецтво»
в 1-4 класах на І та ІІ семестр 20________/ _______н.р.
 
Учитель ______________________________
Кваліфікаційна категорія ________________
Педагогічне звання  _____________________
 
«Розглянуто на засіданні районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва. Протокол  № 1 від   25.08.2015 р.»     


 
 
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАНО:
Нормативна та навчальна-методична документація
·        Державний стандарт початкової загальної освіти. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)
·        Навчальна програма, затверджена МОН України (наказ від 12.09.2011 № 1050): «Музичне мистецтво» авт.                                      Л. А. Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н. І.;                         «ВД «Освіта», 2012 р.
 
Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
35 год на рік (1 год на тиждень)
Державні вимоги  щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів     
1 клас
Тема 1. Про що розповідає музика16 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків;
вокальну та інструментальну музику; музичні звуки (високі й низькі, довгі та короткі, гучні й тихі), окремі музичні інструменти;
       розрізняє на слух: звучання окремих музичних інструментів; вокальну та інструментальну музику;
розуміє визначення понять: композитор, виконавець, слухач, мелодія, супровід, пісня, колискова тощо;
дотримується правил: поведінки в музичному класі, слухання музики та співу, елементарного музикування.
 
Тема 2. Музика навколо нас19 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що розповідає про життя людей і навколишній світ мовою звуків; головні ознаки найпростіших типів музики (пісні, танцю, маршу); народну і композиторську музику; окремі музичні інструменти; способи гри на дитячих музичних інструментах; українські народні пісні, найвідоміші танці;  музичні казкові образи;
розрізняє на слух: вокальну та інструментальну музику; яскраво виражені пісенні, танцювальні, маршові твори;
пояснює: значення термінів, які використовуються на уроці.
2 клас
Тема 1. Типи музики - 8 годин
Учень має уявлення про: основні типи музики; виражальні засоби пісні, танцю і маршу; відмінності в характері музики пісні, танцю і маршу; різновиди маршів, пісень і танців;
розрізняє на слух: різновиди маршів, пісень і танців;
орієнтується у поняттях: композитор, виконавець, слухач, симфонічний оркестр;
усвідомлює: роль композитора, виконавця, слухача у  створенні, виконанні та сприйнятті музики;
уміє: визначати настрій  і характер музичних творів різних типів; виразно виконувати пісні; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах; грати на елементарних музичних інструментах; створювати простий ритмічний супровід до пісень;
 
Тема 2. Виражальне та зображальне в музиці8год.
Учень має уявлення про: життя як джерело музичного мистецтва; виражальні та зображальні можливості музики;  спільні та відмінні риси між мовою і музикою;
розуміє: різницю між виражальними та зображальними можливостями музики;  зміст музичних творів, які звучали у класі;
уміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; виразно виконувати пісні; оцінювати спів власний  та однокласників; виражати характер і настрій  музики в пластичних рухах;
 
Тема 3. Основні музичні жанри - 10 годин
Учень має  уявлення про: оперу, балет, симфонію, концерт, симфонічний оркестр;
розуміє: визначення понять: п’єса, опера, балет, симфонія, концерт, ансамбль, оркестр, хор  тощо; зміст музичних творів, які звучали у класі; роль музичної мови як виразника образного змісту твору;
обґрунтовує:  належність твору до певного жанру;
вміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них; висловлювати власне ставлення до музичних творів; виразно виконувати пісні, теми персонажів дитячих опер;  оцінювати спів власний  та однокласників;
 
Тема 4. Мова музики9 годин
Учень має уявлення про: особливості музичної мови, її елементи; роль та значення мелодії і супроводу в музичних творах;  зв’язок між мелодією і характером музики;
розуміє: роль і значення основних засобів  музичної виразності: мелодії, супроводу, ритму,
вміє: розрізняти окремі елементи музичної мови; виявляти пісенність, танцювальність, маршовість в інструментальних творах; оцінювати спів власний  та однокласників; виразно виконувати пісні.
 
3 клас
Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість8 годин
Учень має уявлення про: пісенність, танцювальність і маршовість як найважливіші властивості музики; пісенність як особливість музики, не обов’язково призначеної для співу; танцювальність як особливість музики, не обов’язково призначеної для танців; маршовість як особливість музики, під яку не обов’язково крокувати;
вміє: диференціювати звуковий потік, виділяти  у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості; оцінювати спів власний  та однокласників;
порівнює: жанрові ознаки  музичних творів, знаходить у них спільнейі відмінне;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
   
Тема 2. Інтонація8 годин
Учень має уявлення про: спільність розмовної і музичної мов;  музичну інтонацію як основу музики; „зерно”- інтонацію як найменшу смислову частинку музики; зображальні та виражальні інтонації; ритмічні інтонації; вплив тембру на яскравість інтонації; мелодію як інтонаційно-смислове утворення;
порівнює: запитальні, стверджувальні, окличні інтонації, інтонацію скоромовки в мові та музиці;
виражальні та зображальні інтонації;
вміє: виділяти  в мелодії „зерно”- інтонацію; імпровізувати на задану „зерно”- інтонацію; оцінювати спів власний  та однокласників;
 
Тема 3. Розвиток музики  - 10 годин
Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що не існує без розвитку; прийоми розвитку музики; виконавський розвиток;
сюжетний розвиток; інтонаційно-мелодичний розвиток; варіаційний розвиток; жанровий розвиток;ладовий розвиток; прийоми симфонічного розвитку;
порівнює: різні прийоми розвитку музики;
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
висловлює:власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє:оцінювати спів власний  та однокласників;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
 
Тема 4. Музична форма9 годин
Учень має уявлення про: одночастинну будову твору; зв’язок зміни частин зі зміною характеру і змісту твору; дво- і тричастинну форми; рондо і варіації; куплетну форму; найважливіші принципи будови музики;
 порівнює: твори різної форми;
обґрунтовує: форму музичного твору;
 
4 клас
Тема 1. Музика мого народу16 годин
Учень має уявлення про: зв’язок музики з життям народу; джерела і традиції української народної музичної творчості; найхарактерніші риси української народної музики; спільне й відмінне в народній та професійній творчості; професійну музику в народному дусі; колискові пісні й дитячий фольклор; календарно-обрядові пісні; троїсті музики як тип інструментального ансамблю; жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки; історичні та ліричні пісні; українську народу думу; 
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
порівнює: народні й професійні пісні;
обґрунтовує:  належність пісні до народної, професійної або  професійної в народному дусі;
висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє: оцінювати спів власний  та однокласників;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується  правил: поведінки у класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.
 
Тема 2. Музика єднає світ19 годин
 
Учень має уявлення про: спорідненість музики слов’янських народів; спільні властивості українських і російських  протяжних ліричних пісень; спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів, взаємовплив  і взаємозбагачення музики різних народів; роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів; календарно-обрядові пісні як основу музичного мистецтва слов’янських народів;
називає: музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
порівнює: музику різних народів;
обґрунтовує: належність пісні до музичного надбання певного народу;
висловлює: власне ставлення до народної музики різних народів;
 
4 клас
1-й семестр
Тема 1. Музика мого народу (16 год)
Засоби навчання.  Музичне мистецтво : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 176 с. : іл
 
Урок
 
 
Дата
 
 
Тема уроку
Основні поняття для засвоєння
Матеріал для музичного сприймання
Матеріал для виконання
Твори мистецтва, що інтегрують навчальний поцес
Музично-творча діяльність
 
1
 
03.09
 
Музика рідного краю
Різновиди музики: професійна, народна, професійна в народному дусі. Традиції та історія української народної музичноїкультури. Символи нашої країни.
 
М. Вербицький.               П. Чубинський.  Державний Гімн України
 
 
М. Ведмедеря.
А. Камінчук
«Це моя Україна»
 
Олександр Олесь вірш «Прапор»
 
Фотоілюстрації народних та професійних колективів виконавців
Намалювати емблему       «Я люблю співучу Україну»
                   
 
 
 
____________________ загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
 
 
 
                            «Погоджено»                                                                                                                              «Затверджую»
                            Заступник директора з НВР                                                                                                       Директор ЗОШ
                            _______________________                                                                                                         ______________________
                            «_____» вересня _______                                                                                                           «____»     вересня _______
                                                              
 
Календарно-тематичне планування
навчального матеріалу з предмету «Музичне мистецтво»
в 5-7 класах на І та ІІ семестр 20________/ _______н.р.
 
Учитель ______________________________
Кваліфікаційна категорія ________________
Педагогічне звання  _____________________
 
«Розглянуто на засіданні районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва. Протокол  № 1 від   26.08.2015 р.»     Керівник  . ____________


 
 
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАНО:
Нормативна та навчальна-методична документація
·        Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти (затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011р. № 1392).
·        Програма «Мистецтво» 5-9 класи авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Соцька, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова,  Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новікова, Н. Овіннікова  (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 664 від 06.06.2012 "Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня")
 
Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
35 год на рік (1 год на тиждень)
Клас
 
Тема року
Теми
 
5
Види музичного мистецтва
 
Музика як вид мистецтва
Народна музика
Професійна музика
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва
(образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)
 
6
 
Жанри музичного мистецтва
Жанри камерно-вокальної музики
Жанри хорової музики
Жанри камерно-інструментальної музики
Жанри симфонічної музики
7
Музика: діалог традицій і новаторства
Мистецтво в нашому житті
Новітні музичні явища
1-й семестр
Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті (16 годин)
Засоби навчання.  Музичне мистецтво : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 208 с. : іл..
Урок
 
 
Дата
 
 
Тема уроку
Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
Виконання творів музичного мистецтва
Основні поняття
Примітка
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 

 Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича