Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Лютий » 23 » Алгоритм складання поурочного е-контенту для дистанційної школи
07:40
Алгоритм складання поурочного е-контенту для дистанційної школи

Алгоритм складання поурочного е-контенту для дистанційної школи

На етапі створення е-контенту можна керуватися наступними рекомендаціями.

Комплект навчально-методичних матеріалів дистанційного предметного модулю може розроблятися відповідно наступним принципам.

Предметний контент складається з певної кількості тематичних контентів, яка співпадає із тематичним розподілом при календарно-тематичному плануванні.

 • Програма тематичного е-контента повинна містити формулювання цілей.
 • Перелік тем доцільно супроводжувати вказівкою необхідного рівня засвоєння матеріалу.
 • Навчальні матеріали в цифровій формі з використанням гіпертексту повинні задовольняти вимогам простоти орієнтації слухачів.
 • У передмові до навчальних матеріалів необхідно пояснити умовні позначення посилань і дати поради відносно раціональних прийомів навігації.
 • Дистанційний курс повинен передбачати спілкування учнів із тьютором і між собою.
 • Дистанційний курс не є електронною копією друкованих підручників або простим комп'ютерним підручником.
 • Інформаційно-комунікаційні технології можуть і повинні ефективно використовуватися для досягнення цілей учбового процесу.
 • Процес створення урочного та інших видів е-контенту має творчий характер і не може мати жорстких меж.

 

 

Алгоритм складання поурочного е-контенту може бути наступним.

 1. За основу контенту можна взяти добре відомий учителям-предметникам план уроку.
 2. Змістовна частина е-контенту. План розбивається на основні теоретичні частини, яких доречно зробити 3 – 6.
 3. Кожна з цих частин підписується та нумерується згідно номеру уроку та її порядковому номеру в плані (Теоретична частина 2.1, наприклад). До них додається запис для тьютора із вказівкою виду ресурсу, який ви рекомендуєте використати на електронній платформі (приклад - Частина 2.1 - файл).
 4. Далі треба продумати ресурси, за допомогою яких можна надати учням додаткову інформацію за означеними теоретичними блоками. Це можуть бути різні відео, аудіо, табличні, картографічні та інші ресурси або посилання на їх розміщення в інтернеті. У першому випадку окремі ресурси додають окремо до контенту, а у теоретичній частині вказують місто використання та назву ресурсу, за якою останній збережено; у другому випадку – в контенті посилання на ресурси розміщують безпосередньо із вказівкою змісту.
 5. До кожної з теоретичних частин можна додати завдання, які дозволяють перевірити ступінь засвоєння учнями цього блоку знань. Кожна з цих частин підписується та нумерується згідно номеру уроку та її порядковому номеру в плані (Завдання 2.1, наприклад). До них додається запис для тьютора із вказівкою виду ресурсу, який ви рекомендуєте використати на електронній платформі (приклад - Завдання 2.1 - завдання). Кожне завдання обов’язково доповнюється ключем із вірними відповідями до нього та оцінювальним індикатором (кількість балів за його повне виховання).
 6. Останній блок змістовної частини – підсумкове оцінювання уроку. Автор рекомендує створити його у вигляді тесту, який складається з 12 питань за всіма темами уроку. Приклад оформлення: Підсумок уроку 2 – тест. Як і інші завдання, тест обов’язково доповнюється ключем із вірними відповідями до нього та оцінювальним індикатором (кількість балів за його повне виховання).
 7. Теоретико-методична частина розташовується перед змістовною частиною. Переважна її частка теж спирається на план уроку. Простий спосіб її створити наступний: вказуємо назву та ресурс платформи (наприклад, Теоретико-методична частина - напис). У змісті цієї частини вказуємо: дати урочного сеансу, номер уроку згідно календарному плануванню, назву уроку, реквізити учителя та тьютора (ПІБ, посада, телефон, електронна адреса). Додаємо очікувальні результати у вигляді: «За результатами опрацювання модуля слухачи будуть знати… будуть вміти…розвинуть установки щодо….» тощо.
 8. До цієї частини додається «План роботи над уроком» та «Система оцінювання уроку» із вказівками ресурсів для платформи (зазвичай це ресурс «сторінка»).
 9. Додаткові ресурси. Цю частину розміщують після змістовної. До її складу можуть бути додані будь-які ресурси для більш повного опанування змісту уроку: «Список рекомендованих джерел», «Корисні посилання за темою», «Форум», «Глосарій», різні тренажери, завдання для самостійної роботи тощо.
 10. Всі ці частини збирають у зазначеному вище порядку в межах 1 документу, що складає конспект е-контенту.

Конспект е-контенту разом із додатковими матеріалами перш за все повинен бути зорієнтованим на тьютора. Всі ці наробки складають так званий інтернет-пакет уроку.

 Спілкування викладачів і учнів відбувається на основі формування означених інтернет-пакетів, що пересилаються школярам за допомогою сервісів мережі Інтернет. Кожен Інтернет-пакет відповідає основному запланованому заздалегідь сеансу зв'язку між мережним викладачем і учнем. В учительській практиці інтернет-пакет, як правило, співпалає з 1 уроком.

У загальному вигляді він складається з наступних частин:

• опису,

• змістовної частини,

• завдань,

• засобів навчання і контролю,

• рекомендації для педагогів-кураторів.

Опис Інтернет-пакета містить загальні відомості про призначення і особливості використання даного пакета в навчанні. Опис складається викладачем довільно і повинен відображати мету використання пакета в навчанні, ступінь відповідності змісту пакета програмі навчання, вимоги до знань, умінь і навичок школярів за результатами вивчення матеріалу, що міститься в пакеті, особливості його застосування (вимоги до організації навчання, тимчасовим режимам роботи школярів, вимоги до апаратного та програмного забезпечення і т.п.), використовану літературу, короткий опис рекомендованих методів і організаційних форм навчання.

За вказівкою викладачів опис пакетів може надаватися чи не надаватися для перегляду учням.

Змістовна частина пакета являє собою навчальний матеріал, що надається школярам для самостійного вивчення або вивчення з використанням інтерактивного спілкування з мережевим викладачем. Форма подання змістовної частини може варіюватися від електронної версії звичайного паперового тексту підручника, посібника або спеціально підготовленого видання до комп'ютерних фільмів, демонстрацій, інтерактивних електронних видань або ресурсів, спілкування з якими дозволяє учнем оволодіти новим навчальним матеріалом.

Змістовна частина інтернет-пакета може містити посилання на ресурси мережі Інтернет, які слід вивчити учню в рамках роботи в даному сеансі. Планується, що ці ресурси будуть розміщуватися на сайті проекту. У цьому випадку він може містити посилання на навчальні матеріали, розміщені на сайті проекту. Можливо змішане уявлення змістовною частиною інтернет-пакета, що включає в себе як навчальний матеріал, так і посилання на ресурси, опубліковані в мережі Інтернет.

Завдання, що міститься в інтернет-пакеті, має бути націлене на перевірку ефективності та результативності самостійного вивчення школярами змістовної частини саме цього пакета. Завдання повинно бути складено таким чином, щоб знання, які воно перевіряє, відповідали вимогам програми навчання дисципліні, а також вимогам, які містяться в описі Інтернет-пакета.

Завдання може складатися з декількох питань, завдань, доручень тощо. Бажано, щоб рівень завдань варіювався. У цьому випадку мережевий викладач і педагог-куратор (тютер) отримують можливість надавати різним учням різні завдання (залежно від результатів попереднього навчання, швидкості виконання завдань школярами, особистих побажань та інтересів учнів і ін. факторів). Можливо варіювання кількості завдань, що надаються кожному, кого навчають. Рекомендується розробка і включення в інтернет-пакет декількох варіантів однотипних завдань для надання різними учнями. Використання таких підходів до складання завдань дозволить індивідуалізувати навчання.

В якості завдань учням можуть бути запропоновані:

• набори тестових завдань з вибором відповіді (або їх різновиди),

• набори тестових завдань відповіддю, яка виводиться,

• довільні питання, на які учні можуть давати довільні відповіді, створюючи відповідні текстові чи інші електронні документи, що пересилаються для оцінювання викладачеві,

• завдання або доручення, виконання яких вимагає від учнів проектної діяльності,

• завдання для виконання в рамках лабораторних або практичних робіт,

• завдання, плани, сценарії і матеріали для проведення ігор, дискусій тощо,

• теми для підсумкових робіт.

Можливе також використання «наскрізних» завдань, виконання яких пов'язане з вивченням матеріалу кількох інтернет-пакетів і, відповідно, з декількома сеансами спілкування з мережевими викладачами. У цьому випадку згадка про такі завдання, їх можливе ​​коригування та уточнення повинні бути присутніми в кожному відповідному інтернет-пакеті.

Засоби навчання і контролю також повинні бути включені до інтернет-пакету. У числі таких засобів у пакеті можуть міститися освітні електронні видання або ресурси, в числі яких електронні підручники, тренажери, ігри, хрестоматії, засоби математичного та імітаційного моделювання, інструментальні середовища, комп'ютерні програми, що забезпечують доступ до устаткування, необхідне системне і прикладне програмне забезпечення.

Всі засоби повинні супроводжуватися необхідними інструкціями з установки, налаштування і використання.

В якості засобів вимірювання та контролю результативності навчання до пакету може бути включено автоматизовані системи тестування і опитування. У цьому разі виконання завдань (або частини завдань) пакета виконується школярами з використанням цих засобів.

В якості засобів, що включаються до пакету, можуть розглядатися спеціалізовані комп'ютерні програми, що забезпечують комунікативне спілкування мережевих викладачів, педагогів-кураторів і учнів, включаючи засоби організації інтерактивного спілкування учнів між собою. Важливо, щоб вони (для організації спеціалізованих телеконференцій, чатів, розсилок і т.п.) та їх використання були безпосередньо пов'язані з змістовним матеріалом і завданнями, включеними до інтернет-пакету.

Рекомендації для педагогів-кураторів (тьюторів), що включаються до інтернет-пакету мережевим викладачем, складаються в довільному вигляді і є недоступними для учнів. У цій частині описуються вимоги і рекомендації з організації діяльності педагога-куратора в рамках проведення навчальних занять за матеріалом і завдань, що містяться в пакеті. У такому випадку педагог-куратор може грати роль організатора заняття, який вирішує всі організаційні питання, стежить за своєчасним та індивідуальним вивченням матеріалу і виконанням завдань кожним учнем. Згідно з рекомендаціями педагог-куратор може брати участь у розподілі завдань, якщо їх в пакеті передбачено кілька варіантів.

Особлива роль і додаткові рекомендації для педагогів-кураторів виникають у разі необхідності використання під час занять навчального обладнання, спеціальних програмних засобів, які вимагають обслуговування, додаткової літератури. У кожному конкретному випадку в пакеті повинні міститися рекомендації, що стосуються порядку їх надання школярам, ​​технології роботи з такими засобами і можливі правила техніки безпеки. Відзначається точні функціональні обов'язки, покладені на педагога куратора і, можливо, адміністрацію навчального закладу при використанні засобів, необхідних для вивчення матеріалу Інтернет-пакета.

Рекомендації педагогам-кураторам повинні містити планований порядок взаємодії школярів з мережевим викладачем і педагогів-кураторів з мережевим викладачем, порядок передачі відомостей про школярів, які взяли участь у вивченні пакету, прийому та обліку відомостей, одержуваних від мережевого викладача за результатами перевірки завдань, виконаних учнями.

Рекомендації можуть бути складені у вигляді простого текстового документа, призначеного для прочитання педагогом-куратором. В окремих випадках педагогу куратору можуть надсилатися додаткові засоби, необхідні для навчання, інтерактивні керівництва з використання тих чи інших засобів в рамках компетенції педагога-куратора. Рекомендації педагогам-кураторам можуть надсилатися у вигляді комп'ютерних фільмів-вказівок і демонстрацій.

Залежно від цілей і тематики навчання пакет може містити додаткові матеріали та відомості: глосарій (рекомендується для кожного пакета), хрестоматії, переліки рекомендованих Інтернет-публікацій і літератури, можливі міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами і т. п.

Попередньо створені інтернет-пакети можуть вдосконалюватися, розширюватися і доповнюватися під час Інтернет-навчання школярів з урахуванням нових обставин, що виникають під час навчання.

Пакет може формуватися у довільній формі, зручній для мережевого викладача. Основною вимогою, що висунуто до форми організації інтернет-пакету, є вимога можливості його пересилання з використанням сервісів мережі Інтернет. Форма подання навчальних матеріалів і засобів навчання повинна допускати безпосередню пересилку пакету від мережевого викладача до учнів або педагогам-кураторам (по електронній пошті, за допомогою технології передачі файлів через Інтернет або іншим способом) і розміщення пакету на сайті проекту з подальшим доступом до нього з боку учнів і педагогів-кураторів.

Як правило, робота учнів з одним інтернет-пакетом здійснюється в рамках одного сеансу навчання (одного заняття). Оптимальним є режим навчання, при якому вивчення змістовного матеріалу і виконання завдань, передбачених у пакеті для вивчення та виконання в урочний час під наглядом педагога-куратора, здійснюється протягом 25-40 хвилин.

Решта роботи з вивчення змістовного матеріалу і виконання завдань повинні здійснюватися в самостійному режимі.

Самостійна робота школярів у межах одного Інтернет-пакета розглядається як невід'ємна частина сеансу Інтернет-навчання.

За підсумками перевірки та оцінки результатів виконання завдань школярами мережевий викладач може організувати повернення для повторного вивчення змістовного матеріалу або повторного виконання завдань. Подібна «робота над помилками» може розглядатися як продовження навчання в рамках даного сеансу (заняття), а також як елемент змісту наступного Інтернет-пакета.

Переглядів: 116 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича