Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Квітень » 18 » Дискусія Висловіть Вашу думку на питання: Чи полегшує використання ІКТ на уроках роботу вчителя?
20:27
Дискусія Висловіть Вашу думку на питання: Чи полегшує використання ІКТ на уроках роботу вчителя?

ЗАПРОШУЄМО КОЛЕГ ДО ВІРТУАЛЬНОГО ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ Висловіть  у коментарях Вашу думку на питання: Чи полегшує використання ІКТ на уроках роботу вчителя?

Кущенко Едуард Борисович. керівник районної методичної комісії вчителів музичного мистецтва й інтегрованого курсу "мистецтво", учитель музичного мистецтва й інтегрованого курсу «Мистетцво» Кіндратівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівського району Донецької області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

ІКТ – потужний інструмент для одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках – необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. ІКТ стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Застосування ІКТ полегшує роботу вчителя: у підготовці до уроків (електронні конспекти, розробка дидактичних матеріалів тощо); в оформленні документації; під час перевірки знань учнів; у налагодженні спілкування з батьками учнів; під час обміну з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорення з ними актуальних питань навчання і виховання школярів; під час демонстрації дослідів, процесів, таблиць; у проведенні різноманітних вікторин та ігор; в одержанні й систематизації необхідної інформації тощо.

Таким чином, упровадження ІКТ на уроках полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним

З точки зору дидактики використання ІКТ на уроках дозволяє:

- забезпечити зворотній зв’язок у процесі навчання;

- зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедійних навчальних систем щодо дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

- підвищити наочність навчального процесу;

- забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

- індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття;

- організувати колективну й групову роботи;

- здійснювати контроль навчальних досягнень;

- створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Аналіз власного педагогічного досвіду дозволяє стверджувати, що ІКТ полегшує роботу вчителя в наступних видах діяльності на уроках:

- демонстрації творів мистецтва, карт цілісного  художньо-педагогічного аналізу творів, схем тощо;

- демонстрації відео;

- підбору текстового навчального матеріалу;

- проведення навчальних ігор;

- розробки дидактичних матеріалів: карток із завданнями, схем, таблиць;

- демонстрації наочних посібників;

- використання педагогічних програмних засобів із мультимедійною підтримкою тощо.

Так, наприклад нами розроблено сайт для дистанційного змішаного навчання з предметів «Музичне мистецтво» й інтегрованого курсу «Мистецтво» http://vospitatel.ucoz.ua . В ньому розташовані такі матеріали:

- конспекти уроків;

- презентація;

- публікація;

- різноманітні відео;

- дидактичні матеріали;

- інтерактивні документи (плакати, тести, відповідності) тощо.

Використання  ІКТ в навчально-виховному процесі нашої Кіндратівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівського району Донецької області, за нашими постереженнями, має позитивний характер. В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище, а безпосередньо сам проект надав нам низку зручних та корисних сервісів. У кожного вчителя збільшилися можливості управління індивідуальною роботою учня при підготовці до уроку (домашні завдання, інтерактивні додатки, бібліотека, тести та ін.), що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок. Окрім цього, тепер батьки наших учнів отримують об’єктивну та повну картину успішності своєї дитини. Ця проблема легко вирішилася у нашій школі за допомогою використання ІКТ. Більшість вчителів виставляє оцінки та записує домашні завдання не лише в паперовий класний журнал, але й вносить у електронний аналог. Якщо вчитель-предметник не має змоги цього зробити вчасно, оцінки виставляє класний керівник. Адже в в школі працює локальна мережа Wi-Fi з безкоштовним доступом.

Чи впливає ІКТ на успішність учнів і чи підвищується якість навчання в Кіндратівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівського району було нами вирішено дослідити на прикладі паралелі 6-8 класів, де класні керівники почали активно впроваджувати ІКТ. Провівши невелике анкетування серед батьків після близько 3-х місяців експерименту ми отримали досить цікаві результати: 72 % батьків відзначили, що проект допомагає їм контролювати виконання дітьми домашніх завдань, у 67 % батьків покращилася інформованість успішністю дитини і майже 40% відзначили, що успішність дитини змінилася на краще.

 

Наш досвід роботи з використання ІКТ з дозволяє зробити такі висновки:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у технічних питаннях використання ІКТ у навчальній діяльності. При цьому, комп’ютерні програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової ІКТ-діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.

4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

5. Використання інформаційних технологій на уроках є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення:

1. Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.

2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.

3. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.

4. Відсутність контакту з учителем інформатики.

5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.

6. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.

7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.

8. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

Резюме. Дуже хотілося б, щоб кожний педагог не лише усвідомив, що комп’ютер – це його друг та помічник, а й мав можливості, у тому числі і технічні, використовувати його на всі 100% у навчально-виховному процесі. Адже часто бажання наштовхуються на реалії буття, коли комп’ютерна техніка або відсутня, або застаріла або у недостатній кількості.

Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. Проте, говорити, що будь-який комплекс ІКТ може замінити для учня вчителя, на мою думку, зарано.

Висновки. Отже, використання ІКТ сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу, ефективному, всебічному і гармонійному розвитку дитини, розкриттю талантів учнів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Використання ІКТ стимулює пізнавальну активність учнів, емоційну сферу та інтелектуальні почуття. За цих умов підвищується працездатність школярів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Застосування ІКТ сприяє реалізації особистісно-зорієнтованого підходу, поетапному засвоєнню знань, умінь та навичок, формуванню ключових компетентностей учнів. Підвищується результативність навчання.

 

Література
1. Дементієвська Н.П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н.П. Дементієвська., Н.В.Мокра // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К. : Атака, 2005. – С. 76-95.

2. Іформаційно-комунікаційні технології та їх роль і освітньому процесі / С. Дишлєва [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/school/method/technol/6804/.

3. Маркус Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів / Н.В. Маркус // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 23. – С. 171-173.

4. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. –2011. – № 2. – С. 42-44.

Переглядів: 137 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича