Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Квітень » 26 » Інтерактивний плакат як засіб візуалізації
17:24
Інтерактивний плакат як засіб візуалізації

Характерною рисою теперішнього часу є збільшення інформаційних потоків. Відповідно з цим, кожного року зростає потреба в знаходженні ефективних засобів навчання, які допоможуть підвищити представлення навчального матеріалу та скоротити затрачений час на це, зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію до вивчення предмета, стимулювати розумову діяльність і розвивати творчий потенціал.

 

Особливості організації роботи вчителя з інтерактивним плакатом полягають в можливості застосування диференційованого підходу до викладання нового матеріалу в класах з різним рівнем підготовки, та дає змогу вчителю урізноманітнювати порядок подання матеріалу, співвідносити обсяг між теоретичним та практичним матеріалом, розширити можливість застосування мультимедіа (графіка, відео, анімація) та наочних посібників в організації самостійної роботи учнів.

Інтерактивний електронний плакат є сучасним багатофункціональним засобом навчання, який надає широкі можливості для організації навчального процесу. Це, свого роду, укрупнена дидактична одиниця, дидактичний багатомірний інструмент (за В.Штейнбергом), де забезпечується багаторівнева робота з певним обсягом інформації. На відміну від мультимедійного уроку інтерактивний плакат може бути тільки багаторівневим і багатофункціональним, що забезпечує, наприклад, як вивчення так і закріплення нового матеріалу, зворотній зв’язок і контроль за якістю засвоєння отриманої інформації. Загалом, інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень залучення інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах, цього типу, інформація подається не відразу, вона розгортається залежно від дій користувача, який керує нею відповідними кнопками. Плакат представляє собою засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу.

Використання інтерактивних плакатів у навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

Інтерактивний плакат представляє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

До особливостей інтерактивних плакатів відносять:

– висока інтерактивність (діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботи на уроці));

– простота у використанні (інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс);

– багатий візуальний матеріал (яскраві анімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобами навчання);

– груповий та індивідуальний підхід (дозволяє організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній дошці, демонстраційному екрані), так і з кожним учнем окремо (робота за персональним комп’ютером));

– навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями.

Інтерактивні плакати можна класифікувати за формою і за змістом. Залежно від об’єму матеріалу поділяють на одно- або багаторівневу схему побудови інтерактивного плаката. Однорівневий плакат, як правило, є робочою областю і набором різних інтерактивних елементів. Вміст робочої області змінюється залежно від стану інтерактивних елементів (натиснень кнопок, вміст полів введення тексту тощо).

Багаторівневий плакат складається з певних частин: перша частина — І рівень, що містить меню за допомогою якого отримуємо доступ до інших компонент плакату. Кожний із компонентів, у свою чергу, може містити однорівневий або багаторівневий плакат.

Перш ніж приступити до створення плаката, необхідно:

1) визначити тему плаката;

2) визначити мету і завдання;

3) зібрати необхідні мультимедійні матеріали;

4) продумати структуру майбутнього плаката та визначити взаємозв’язки елементів і їх розташування.

Інтерфейс інтерактивного плаката має бути яскравим, простим і зручним. Під час розробки необхідно враховувати і те, що він, у першу чергу, призначений для передачі інформації в одному напрямку — до учня, а в іншому він повинен мати зворотний зв’язок для надання учню необхідної інформації: текстової, графічної, відео, аудіо.

Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим матеріалом, так і під час повторення, а також, як додаткову допомогу під час виконання домашнього завдання з певної теми або ж як частину дистанційного курсу для підготовки до ЗНО та ДПА.

Також, зазначимо, що плакат може використовуватися не на одному, а протягом декількох уроків. У створенні інтерактивних плакатів можуть брати участь і учні. Під час використання інтерактивних плакатів учитель ініціює нові форми взаємодії на уроці, організовує і направляє діяльність учнів, залучає учнів до дискусії, обговорення проблемних і суперечних питань.

Відзначимо, що створення інтерактивних плакатів надає можливість досягти наступних педагогічних цілей:

– підтримка групових та індивідуальних форм вивчення предмета в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

– створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання будь-якої дисципліни;

– підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета;

– забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета;

– структуризація змісту навчання та активізації опорних знань;

- можливість реалізувати на практиці особистісно-орієнтований підхід до навчання.

Для успішного створення навчальних інтерактивних плакатів учитель має володіти певними навиками і вміннями роботи з комп’ютерними програмами й Інтернетом. Для створення плакатів можна використовувати такі програми, як Microsoft PowerPoint, Smart Notebook, Adobe Flash та багато інших. Вони дозволяють додавати і видозмінювати елементи плаката, наповнювати його необхідним матеріалом.

Окрім того, учитель для створення інтерактивного плакату може використовувати такі Інтернет - сервіси, як:

– Glogster (дозволяє розміщувати текст, графіку і відео. Будь-який елемент може бути гіперпосиланням. Містить гарні шаблони. Плакат виходить яскравим, барвистим, ефектним);

– Cacoo (надає можливості створення різних схем-класифікацій, де кожен елемент схеми може стати гіперпосиланням. Даний сервіс містить різні шаблони, автофігури та дозволяє додавати як різні зображення, так і самому створювати їх власноруч);

– Prezi, https://prezi.com/--hvql0b1g9y/present/?auth_key=avdi5dd&follow=nwy1n9soa8l-&kw=present---hvql0b1g9y&rc=ref-50850787

- Linoit, SlideRosket. Але більшість з них є англомовними і, тому, вчителю необхідно не тільки мати певні навички роботи з інформаційними ресурсами, а й знати іноземну мову.

Під час вибору теми інтерактивного плаката за основу вмісту можуть бути взяті:

– розділ або тема навчального курсу;

– тема, що вивчається протягом одного навчального року;

– матеріал для організації самостійної роботи.

Нині, помилково, інтерактивним плакатом часто називають звичайну презентацію, збережену в режимі демонстрації, яка використовує стандартні засоби налаштування анімації, гіперпосилання, і елементи мультимедіа. Основна відмінність інтерактивного плаката від презентації зводиться до можливості нелінійного використання цифрового ресурсу. Крім того, презентації лише малою мірою відповідають поняттю інтерактивності.

Іншим аспектом проблеми презентації є те, що різні форми роботи намагаються реалізувати на базі одного програмного засобу. А саме, у презентації реалізують і питання наочного супроводу процесу навчання і питання діагностичного контролю знань учнів. Результат ‒ низька педагогічна ефективність. Тому, на відміну від презентації, інтерактивний плакат має відповідати таким педагогічним і програмним критеріям:

– тема плаката має відповідати календарно-тематичному плануванню, а також обов’язково типу уроку (вивчення нового матеріалу, комбінованому тощо);

– основу плаката має становити невелика кількість слайдів.

Наприклад:

Перший слайд ‒ має бути для наочності, інтерактивних інструментів, керуючих кнопок і т.д.; (дозволяє супроводжувати вивчення нового матеріалу у відповідності з принципами мультимедійності та інтерактивності).

Другий, і якщо необхідно третій, слайд призначені для розміщення елементів діагностичного контролю.

Програмні можливості плаката мають бути зумовлені, в першу чергу, дидактичними цілями та завданнями.

Враховуючи це, з програмно-педагогічної точки зору, плакат має реалізовувати такі можливості:

1) наявність одного, досить великого (основного), блоку з яким робота проводиться протягом усього вивчення нового матеріалу;

2) наявність додаткової наочності, яка розміщується у вигляді гіперактивних зон, що розгортаються по кліку, і згортаються (повертаються) до попереднього варіанту;

3) наявність інтерактивних інструментів (ручки, маркери), що дозволяють виділяти різними кольорами об’єкти інтерактивного плаката (підкреслення, виправлення, написи і т.д.);

4) наявність областей, які з’являються і зникають по команді з кнопки, або кліком по гіперактивній зоні. Для роботи з правилами, висновками, для того, щоб учні порівняли зроблений висновок, наприклад, самостійно зроблений із правильним висновком;

5) наявність елементів, що дозволяють автоматизувати дії.

Зазначені можливості реалізовуються в презентації за допомогою найпростіших команд VBA й елементарної роботи з макросами.

Провідними принципами створення інтерактивного плаката є педагогічні принципи, прийоми та способи, що застосовуються в процесі вивчення конкретної теми, реалізовані за допомогою програмних засобів Оffice.

Отже, використання інтерактивного плаката як мультимедійного освітнього ресурсу дозволяє наочно демонструвати учню навчальний матеріал, що зібраний в одне єдине ціле: ілюстрований опорний конспект; багаторівневий задачник; набір ілюстрацій, інтерактивних малюнків, анімацій, відеофрагментів; конструктор (інструмент, що дозволяє вчителю й учню робити позначки, записи, креслення поверх навчального матеріалу); навігація.

Отже, інтерактивний плакат має забезпечувати максимальну взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння інформації. Його використання допоможе в цікавій і доступній формі ознайомитися з новим матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні закономірності.

Отже, використання інтерактивних дидактичних засобів — інтерактивних плакатів - дозволяє організувати самостійну пізнавальну діяльність учнів і, крім отримання предметних знань з предмета, засвоїти універсальні навчальні дії: аналіз, синтез знань, порівняння, узагальнення та інші.

Отже, використання інтерактивних дидактичних засобів дозволяють організувати самостійну пізнавальну діяльність учнів і, крім отримання знань з предмета, освоїти універсальні навчальні дії, такі як: аналіз, синтез знань, порівняння, узагальнення та інші.

Запитання та завдання для самоперевірки:

 1. На яких етапах уроку доцільно використовувати анотовані малюнки?
 2. На яких етапах уроку доцільно використовувати інтерактивні плакати?
Переглядів: 174 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 15
avatar
1 markovocity • 09:39, 01.05.2018
Фартушна Олена Миколаївна, учитель музичного мистецтва Марківської ЗОШ І - ІІІ ст.
1. При засвоєнні нового матеріалу, при організації самоосвітньої діяльності учнів.
2. При засвоєнні нового матеріалу, при організації самоосвітньої діяльності учнів.
avatar
0
2 wolkan • 16:23, 01.05.2018
Дякуємо за участь у дискусії!
avatar
3 Юлия Безух • 21:31, 01.05.2018
Безух Юлія Сергіївна - учитель музичного мистецтва Торського НВК
1. При засвоєнні нового матеріалу,. 
2. При засвоєнні нового матеріалу,та актуалізації знань.
avatar
0
4 wolkan • 06:38, 02.05.2018
Дякуюємо за участь у дискусії. 
З повагою, керівник РМК учителів мистецтва - Е.Б.Кущенко
avatar
Маковлева Аліна Володимирівна, вчитель укр.мови та літератури, мистецтва Софіївського НВК. 
1. При засвоєнні нового матеріалу.
2.  На різних етапах уроку.
avatar
0
6 wolkan • 01:07, 03.05.2018
Дякуюємо за участь у дискусії.
avatar
7 Анна Грицаенко • 19:32, 03.05.2018
Гріцаєнко А.С.,вчитель інтегрованого курсу мистецтво Куртівського НВК1.   На яких етапах уроку доцільновикористовувати анотовані малюнки?            При засвоєнні нового матеріалу.2.   На яких етапах уроку доцільновикористовувати інтерактивні плакати?Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новимматеріалом, так і під час повторення, а також, як додаткову допомогу під час
виконання домашнього завдання з певної теми або ж як частину дистанційного
курсу для підготовки до ЗНО та ДПА.
avatar
0
9 wolkan • 20:16, 03.05.2018
Дякуюємо за участь у дискусії.
avatar
avatar
0
10 wolkan • 20:16, 03.05.2018
Дякуюємо за участь у дискусії.
avatar
11 krukovezh • 00:46, 05.05.2018
Приходько Н. В., учитель мистецтва Торського НВК
1. На етапі вивчення нового матеріалу.
2. На етапах вивчення нового матеріалу та узагальненні.
avatar
0
13 wolkan • 10:24, 05.05.2018
Дякуємо за участь у дискусії!
avatar
12 даННка • 09:44, 05.05.2018
 • На яких етапах уроку доцільно використовувати анотовані малюнки?
   При вивченні та  засвоєнні нового матеріалу, при організації самоосвітньої діяльності учнів. 
 • На яких етапах уроку доцільно використовувати інтерактивні плакати?
  на будь-якому етапі.
 • avatar
  0
  14 wolkan • 10:25, 05.05.2018
  Дякуємо за участь у дискусії!
  avatar
  15 larisakrivalova • 16:10, 06.05.2018
  Кривалова Лариса Володимирівна, учитель англійської мови, мистецтва, Іванопільської СШ І-ІІІ ст. 
  1. При організації самостійної діяльності учнів та вивченні, засвоєннінового матеріалу.  Можна використовувати нарізних етапах уроку.
  avatar

  Вхід на сайт

  Пошук

  Календар

  «  Квітень 2018  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30

  Архів записів

  Друзі сайту

   
  Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


  Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича