Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Липень » 3 » Перелік питань з історії музичного навчання і виховання для учасників районного туру конкурсу "Вчитель року 2017" в номінації "Музичне мисте
12:58
Перелік питань з історії музичного навчання і виховання для учасників районного туру конкурсу "Вчитель року 2017" в номінації "Музичне мисте

Перелік питань з історії музичного навчання і виховання для учасників районного туру конкурсу "Вчитель року 2017" у номінації "Музичне мистецтво"

1. Музична педагогіка в Стародавній Греції.

2. Музична педагогіка доби Середньовіччя і Відродження.

3. Музична педагогіка доби Нового часу (ХVІІ ст.) та доби Просвітництва

(ХVІІІ ст.).

4. Система музично-ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза.

5. Педагогічна концепція і методична система музичного виховання Карла

Орфа.

6. Музично-виховна система Золтана Кодая.

7. Методична система музичного навчання Бориса Тричкова.

8. Система музичного виховання дітей Марії Монтессорі.

9. Педагогічна концепція і методична система музичного виховання

Д.Б.Кабалевського.

10.Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича у контексті розвитку європейської

музичної педагогіки.

11.Педагогічні ідеї та методика музичного виховання дітей К.Стеценка.

12.Педагогічні ідеї та методика музичного виховання В. Верховинця.

13.Перелік питань з теорії і методики музичного навчання і виховання:

Державні стандарти загальної середньої освіти (2011 р.).

14.Методика музичного виховання: сутність, функції, зв’язок із

методологією.

15.Закономірності і принципи загальної музичної освіти.

16.Види діяльності на уроках музичного мистецтва.

17.Форми залучення школярів до музичного мистецтва.

18.Навчальні програми з предмету “Музичне мистецтво”.

19.Типи аудиторних форм музичного навчання.

20.Види аудиторних форм музичного навчання.

21.Урок як основна форма організації музичної освіти учнів.

22.Зміст і структура аудиторних форм музичного навчання.

23.Зміст і структура позааудиторних форм музичного виховання.

24.Організаційно-педагогічний супровід уроку музичного мистецтва.

25.Організаційно-педагогічний супровід позааудиторних форм музичного

виховання.

26.Дидактичне забезпечення уроку музичного мистецтва.

27.Види діяльності школяра на уроці музичного мистецтва.

28.Методичні основи формування естетичної компетентності школяра в

початковій школі.

29.Методичні основи формування естетичної компетентності школяра в

основній школі.

30.Методика організації слухання музики на уроці.

31.Методика навчання співу школярів.

32.Застосування ігрових методів на уроці музичного мистецтва.

33.Позакласна робота з музичного виховання школярів.

34.Сутність педагогічного оцінювання результатів навчання учнів з

музичного мистецтва.

35.Підходи і принципи до оцінювання результатів навчання учнів з

музичного мистецтва.

36.Діагностика навчальних досягнень школярів із дисципліни “Музичне

мистецтво”.

 

Зразок еталонної відповіді на теоретичне питання

з історії музичного навчання і виховання

Система музичного виховання дітей Марії Монтессорі

Теорія і методика музичної освіти :

Навч.-метод. посібник. – Тернопіль :

Навчальна гника – Богдан, 2011. – С.118-120.

Процес музичного виховання дошкільника Монтессорі поділяла на три

етапи. Завдання першого етапу – розвиток уваги до звуків, що оточують

дитину; на другому етапі виявляється і закріплюється метро-ритмічне

сприймання музики; на третьому – формується мелодичний і гармонічний слух.

На першому етапі заняття музикою в системі Монтессорі обмежувались

її слуханням. На думку педагога, від самого початку дитина повинна бути

оточена хорошою музикою, досяжною для її сприймання. Музичні твори мають

бути короткими й мелодійними, звучати тихо і спокійно. Корисні вправи на

“слухання тиші”, які загострюють слух і концентрують увагу дитини.

На другому етапі використовуються вправи на розвиток метро-

ритмічного чуття. Одна з найперших вправ – “прогулянка по лінії”. У

приміщенні крейдою малюється велике коло, по якому діти рухаються

(крокують або біжать) під музику. Поступово включаються дедалі складніші

рухи рук, ніг, корпусу, різні танцювальні рухи, які виконуються під контрастну

музику (тут відчутний вплив Е.Жак-Далькроза). У такий спосіб розвиваються

елементарні музичні здібності дітей.

На третьому етапі увага педагога концентрується на розвитку

мелодичного і гармонічного слуху дитини. Тут використовуються численні

іграшкові “інструменти”, граючи на яких діти розвивають окремі музичні

здібності. Наприклад, за допомогою набору срібних дзвіночків діти засвоюють

звучання тами, розміщення в ній звуків, вивчають клавіатуру фортепіано.

Монтессорі розробила особливий дидактичний матеріал, різноманітну

наочність, методику використання в дитячих садах найпростішого музичного

інструментарію.

Зразок еталонної відповіді на теоретичне питання

з теорії і методики музичного навчання і виховання

Урок як основна форма організації музичної освіти учнів

Теорія і методика музичної освіти :

Навч.-метод. посібник. – Тернопіль :

Навчальна гника – Богдан, 2011. – С.455-456 .

Сучасна педагогіка розглядає урок як динамічну варіативну форму

організації процесу цілеспрямованої навчально-пізнавальної взаємодії вчителя і

учнів, спрямованої на вирішення освітніх завдань. Це цілісний, логічно

завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального

матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну і

цілеспрямовану навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і

рівня підготовки. Як цілісна система, урок реалізує освітню, виховну і

розвиваючу функцію навчання. Він є частиною навчального курсу, окремої

теми і посідає відповідне місце в системі навчального предмета, вирішуючи

лише йому властиві в даний момент дидактичні завдання.

Урок музики є основною формою музичної освіти учнів загальноосвітніх

шкіл. Тому від організації і вмілого проведення уроків залежить вирішення

завдань музичної освіти. Кожен урок повинен бути завершеним і цілісним, і

водночас бути частиною системи уроків, пов’язаних між собою загальною

метою і загальними завданнями.

Як шкільний предмет, урок музики повинен відповідати тим основним

вимогам, які ставляться до уроків з інших предметів. Водночас специфіка

спілкування учнів з музикою передбачає “переінтонування” змісту загально-

дидактичних вимог у відповідності з їх спрямованістю на осягнення музики як

мистецтва, що зумовлює необхідність урахування вчителем специфіки уроку

музики як уроку мистецтва.

Відтак сучасний урок музики повинен відповідати таким вимогам:

• спрямованість кожного уроку на досягнення загальної мети музичної

освіти – формування музичної культури учнів як невід’ємної частини їх

духовної культури; на вирішення в єдності трьох провідних завдань: розвиток

емоційного, усвідомленого і діяльнісно-практичного ставлення учнів до

• чітке усвідомлення вчителем мети і завдань уроку, визначених ним

відповідно до загальної мети і завдань музичної освіти учнів, конкретної теми і

змісту уроку;

• опора на закономірності й принципи музичної освіти;

• відповідність між завданнями, змістом, формами і методами навчання і

рівнем музичного розвитку учнів;

• поєднання колективної, групової та індивідуальної форм роботи на уроці;

• постійне збагачення учнів музичними знаннями і вміннями, і на цій

основі систематичний розвиток їхніх музичних здібностей;

• використання методів педагогічного впливу, що відповідають природі

музичного мистецтва й активізують музично-творчі здібності учнів;

• стимулювання учнів до творчого самовираження в музичній діяльності;

• позитивне спрямування загальної емоційної атмосфери на уроці;

• диференційований підхід до учнів з урахуванням їхніх вікових та

індивідуальних особливостей, можливостей, прагнень, сподівань, інтересів,

потреб, смаків тощо.

Організація уроку музики вимагає осмислення музичної діяльності учнів

для підпорядкування усіх її видів темі уроку, семестру, року і вирішення

освітніх завдань – навчальних, виховних, розвивальних.

Будучи результатом творчості вчителя, урок музики володіє величезною

силою емоційного впливу на внутрішній світ учня, пробуджує інтерес до

музики, потребу в спілкуванні з нею.

 

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА СПІВБЕСІДІ З УЧАСНИКАМИ РАЙОННОГО ТУРУ КОНКУРСУ

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Бали

учасників

Середній 124-

148

Достатній 149-

174

Ставиться за умови:

у відповіді здебільшого вірно

розкрито основні положення історії, теорії та

методики музичного виховання, але бракує

аналітичної позиції щодо змісту теоретичних

питань.

 

Високий 175-

200

виховання;

– у  відповіді вірно розкрито основні

положення історії, теорії та методики викладання

методики музичного виховання, виявлено

оцінювальне ставлення до змісту теоретичних

питань.

– у відповіді вичерпно розкрито основні

положення історії, теорії та методики викладання

диригування, виявлено критичне мислення та

перспективний аналіз змісту теоретичних питань.

Переглядів: 575 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Липень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича