Міні-чат

Наше опитування

Який формат роботи методичного об'єднання для Вас найбільш зручний
Всього відповідей: 4

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2018 » Квітень » 26 » Візуалізація інформації: мета, прийоми, доцільність
17:32
Візуалізація інформації: мета, прийоми, доцільність

Візуалізація інформації: мета, прийоми, доцільність

Візуалізація інформації. Цілі використання візуальної інформації. Переваги та недоліки представлення інформації у вигляді візуальних моделей. Функції візуалізації.

Метою візуалізації є не картинки, а проникнення в суть

Бен Шнайдерман, 1999 р. 

Розвиток і широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій є глобальною тенденцією науково-технічного прогресу останніх десятиліть, яке призвело до значних змін у багатьох сферах людської діяльності, особливо в системі освіти. Комп’ютерні технології не тільки змінюють сформований навчально-виховний процес, але і роблять істотний вплив на професійну діяльність педагогів. Провідним видом сприйняття під час використання ІКТ є візуальне. Тому важливим аспектом організації навчально-виховного процесу за допомогою комп’ютера є аналіз властивостей візуальної інформації та особливостей її сприйняття.

Активне сприйняття і переробка знакової навчальної інформації вимагає спеціальної організації, продуманих способів подачі навчального матеріалу. Щоб на основі інформації можна було оптимізувати процес управління пізнавальною діяльністю учнів, вона повинна задовольняти ряд вимог, що полягають у адекватності, об’єктивності, повноті, точності, структурності, специфічності, доступності, своєчасності та безперервності.

Під візуалізацією навчальної інформації розуміють відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в візуальний образ, заснований на різних способах представлення інформації і взаємозв'язках між цими способами, що сприяють активній роботі мислення учня при читанні й осмисленні змісту представленого матеріалу.

Слід враховувати, що різні навчальні дисципліни (гуманітарні, природничі, спеціальні) мають свою власну мову - мову символів (знаки, графіки, малюнки і т.д.), і, відповідно, всі візуальні форми, розроблені для конкретних дисциплін, матимуть свою логічну структуру організації, підпорядковану певним правилам.

Цілі використання візуальної інформації можна розділити на дві групи:

 • перші відповідають інформаційному навчанню, при якому основна увага звернена на просте засвоєння, запам’ятовування інформації (репродуктивні цілі);
 • другі відповідають інтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній, репродуктивно-перетворювальній і продуктивній діяльності.

Для першої групи цілей характерна демонстрація фактографічного матеріалу (структур, систем організацій, процесів, розмірів об’єктів, кількостей, тенденцій, різних зв’язків, елементів і т.п.).

Набагато більш значуща друга група цілей. Саме вона повинна сприяти розвитку таких інтелектуальних або розумових операцій в учнів, як: аналіз, синтез, порівняння, ідентифікація, встановлення тотожності, подібності, відмінності, протилежності, аналогії, систематизування, класифікація, оцінювання, узагальнення, абстрагування, вибір, інтерпретація, упорядкування і т.д.

Під час переведення інформації у візуальний образ відбувається її кодування, згортання, що сприяє її кращому збереженню у довготривалій пам’яті.

Представлення інформації у вигляді візуальних моделей має ряд переваг у порівнянні з лінійно-текстовим викладенням навчального матеріалу. Серед таких переваг можна виділити наступні:

1) при лінійній побудові текстової інформації часто буває складно визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між його компонентами. Це утруднення в значній мірі долається при заміні словесного обрису оформленням його у вигляді таблиць, схем або інших візуальних засобів;

2) перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання;

3) використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом;

4) структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що становить основу процесу запам’ятовування: наочно-образна форма представлення інформації також сприяє кращому її запам'ятовуванню;

5) подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів.

Необхідно зазначити, що візуальна форма представлення навчальної інформації має і певні недоліки:

1) будь-який схематизм обумовлює певну спрощеність розуміння чого-небудь. Це може створити ілюзію в учнів, що для вивчення предмета достатньо зображеного матеріалу;

2) абсолютизація навчальних посібників, побудованих за принципом логіко-структурного моделювання, може негативно вплинути на формування мислення і мови. Це важливо враховувати у зв’язку з тим, що існують принципові відмінності між гуманітарним і природничо-науковим стилями мислення;

3) окремі частини матеріалу дуже важко «піддаються» структуризації, що ускладнює розробку цілісного матеріалу за допомогою схем;

4) схематична форма подання навчального матеріалу може не повною мірою відповідати «закодованому» нею змісту. Наприклад, знання про процеси досліджуваних явищ «вимагають» іншої форми схематизації, ніж просто знання про факти, явища, їх властивості і т.п.

Візуалізація навчальної інформації технологічно може бути досягнута різними методичними прийомами і засобами, розробленими багатьма педагогами і психологами. Зараз існує безліч графічних технік, які допомагають вирішити завдання візуалізації інформації:

 • ментальні карти (mindmapping, ментальні карти - це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного способу фіксації інформації);
 • фішбоун («риб'ячі кісточки», від cause-effectdiagram, fishbonediagram - графічний інструмент, що дозволяє наочно і систематизовано аналізувати взаємозв'язки наслідків і причин, які породжують ці слідства або впливають на них);
 • денотатні графи (від лат. denoto - позначаю і грец. grapho - пишу; - спосіб виділення з тексту істотних ознак поняття);
 • концептуальні таблиці (використовуються для систематизації інформації, виявлення істотних ознак досліджуваних явищ, подій);
 • кластери (від англійського "cluster" - рій, гроно, купа, скупчення; за допомогою кластерів можна в систематизованому вигляді представити великі обсяги інформації, ключові слова, ідеї) тощо.

Функції візуалізації різноманітні. Вона може застосовуватися з метою:

 • допомогти опредметненню словесного повідомлення або пред’явити повідомлення, яке дитина повинна буде втілити у форму розповіді або відповіді на поставлені запитання;
 • проконтролювати повноту і характер засвоєння переданої учителем інформації;
 • сприяти розвитку уяви і фантазії;
 • виявити характер індивідуального сприйняття і переробки навчальної інформації;
 • виявити або викликати певне ставлення до досліджуваного матеріалу, окремих ситуацій, героїв, їх вчинків;
 • виявити ставлення до певного героя або події;
 • створити необхідний навчальний настрій;
 • викликати певні почуття;
 • посилити або послабити певний емоційний вплив, стан дитини, зняти стрес, послабити гостроту переживань; вселити впевненість у своїх силах;
 • підготувати до гри, задати її умови і обмеження, відзначити успіхи і завуалювати невдачі дитини в грі;
 • активізувати пізнавальний інтерес;
 • допомогти перевтілитися в образ відповідно до дорученої йому ролі; допомогти адаптуватися до нових умов;
 • сконцентрувати увагу на чомусь важливому; переключити увагу на інший об'єкт;
 • викликати певні асоціації;
 • розвинути здібності до аналізу і порівняння;
 • організувати тренування уважності і спостережливості;
 • сформувати здатність робити висновки;
 • сформувати здатності бачити і проводити аналогії, усвідомлювати і обґрунтовувати свою точку зору, аргументувати свою позицію, закріплювати вивчений матеріал.

Запитання та завдання для самоперевірки:

1. Що таке візуалізація?

2. Які цілі використання візуальної інформації?

3. У чому полягають недоліки та переваги візуальної інформації?

4. Назвіть низку графічних технік, які сприяють розвитку візуального мислення.

5. Які функції виконує візуалізація інформації?

Переглядів: 130 | Додав: wolkan | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 12
avatar
1 markovocity • 08:38, 01.05.2018
Фартушна Олена Миколаївна, учитель музичного мистецтва Марківської ЗОШ І - ІІІ ст.

1. Візуалізація - 
  відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в візуальний образ, заснований на різних способах представлення інформації і взаємозв'язках між цими способами, що сприяють активній роботі мислення учня. 
2. Цілі використання візуальної інформації можна розділити на дві групи:
 • перші відповідають інформаційному навчанню, при якому основна увага звернена на просте засвоєння, запам’ятовування інформації (репродуктивні цілі);
 • другі відповідають інтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній, репродуктивно-перетворювальній і продуктивній діяльності.

3.  Переваги візуальної інформації: 
1) легко визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між його компонентами (оформлення матеріалу у вигляді таблиць, схем або інших візуальних засобів);
2) перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання;
3) використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом;
4) структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що становить основу процесу запам’ятовування;
5) подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів.
 Недоліки:
1) будь-який схематизм обумовлює певну спрощеність розуміння чого-небудь;
2) абсолютизація навчальних посібників може негативно вплинути на формування мислення і мови;
3) окремі частини матеріалу дуже важко «піддаються» структуризації, що ускладнює розробку цілісного матеріалу за допомогою схем;
4) схематична форма подання навчального матеріалу може не повною мірою відповідати «закодованому» нею змісту. 
4. Графічні техніки:
ментальні карти;
-
 фішбоун («риб'ячі кісточки»), - графічний інструмент, що дозволяє наочно і систематизовано аналізувати взаємозв'язки наслідків і причин, які породжують ці слідства або впливають на них);
- денотатні графи (від лат. denoto - позначаю і грец. grapho - пишу; - спосіб виділення з тексту істотних ознак поняття);
- концептуальні таблиці (використовуються для систематизації інформації, виявлення істотних ознак досліджуваних явищ, подій);
- кластери (від англійського "cluster" - рій, гроно, купа, скупчення; за допомогою кластерів можна в систематизованому вигляді представити великі обсяги інформації, ключові слова, ідеї).
5. Функції візуалізації:
 • допомогти опредметненню словесного повідомлення;
 • проконтролювати повноту і характер засвоєння переданої учителем інформації;
 • сприяти розвитку уяви і фантазії;
 • виявити характер індивідуального сприйняття і переробки навчальної інформації;
 • виявити або викликати певне ставлення до досліджуваного матеріалу;
 • виявити ставлення до певного героя або події;
 • створити необхідний навчальний настрій;
 • викликати певні почуття;
 • посилити або послабити певний емоційний вплив;
 • підготувати до гри, задати її умови і обмеження, відзначити успіхи і завуалювати невдачі дитини в грі;
 • активізувати пізнавальний інтерес;
 • допомогти перевтілитися в образ відповідно до дорученої йому ролі;
 • сконцентрувати увагу на чомусь важливому; переключити увагу на інший об'єкт;
 • викликати певні асоціації;
 • розвинути здібності до аналізу і порівняння;
 • організувати тренування уважності і спостережливості;
 • сформувати здатність робити висновки;
 • сформувати здатності бачити і проводити аналогії, усвідомлювати і обґрунтовувати свою точку зору, аргументувати свою позицію, закріплювати вивчений матеріал.
avatar
0
2 wolkan • 16:22, 01.05.2018
Дякуємо за участь у дискусії!
avatar
3 Юлия Безух • 21:23, 01.05.2018
1. Візуалізацією -відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в візуальний образ.
2.Цілі  розділяють на дві групи:
 • перші відповідають інформаційному навчанню (структур, систем організацій, процесів, розмірів об’єктів, кількостей, тенденцій, різних зв’язків, елементів і т.п.)
 • другі відповідають інтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній, репродуктивно-перетворювальній і продуктивній діяльності.(аналіз, синтез, порівняння, ідентифікація, встановлення тотожності, подібності, відмінності, протилежності, аналогії, систематизування, класифікація, оцінювання, узагальнення, абстрагування, вибір, інтерпретація, упорядкування і т.д.)

3.  Представлення інформації у вигляді візуальних моделей має ряд переваг у порівнянні з лінійно-текстовим викладенням навчального матеріалу. Серед таких переваг можна виділити наступні:
1) при лінійній побудові текстової інформації часто буває складно визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між його компонентами. Це утруднення в значній мірі долається при заміні словесного обрису оформленням його у вигляді таблиць, схем або інших візуальних засобів;
2) перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання;
3) використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом;
4) структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що становить основу процесу запам’ятовування: наочно-образна форма представлення інформації також сприяє кращому її запам'ятовуванню;
5) подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів.
Необхідно зазначити, що візуальна форма представлення навчальної інформації має і певні недоліки:
1) будь-який схематизм обумовлює певну спрощеність розуміння чого-небудь. Це може створити ілюзію в учнів, що для вивчення предмета достатньо зображеного матеріалу;
2) абсолютизація навчальних посібників, побудованих за принципом логіко-структурного моделювання, може негативно вплинути на формування мислення і мови. Це важливо враховувати у зв’язку з тим, що існують принципові відмінності між гуманітарним і природничо-науковим стилями мислення;
3) окремі частини матеріалу дуже важко «піддаються» структуризації, що ускладнює розробку цілісного матеріалу за допомогою схем;
4) схематична форма подання навчального матеріалу може не повною мірою відповідати «закодованому» нею змісту. Наприклад, знання про процеси досліджуваних явищ «вимагають» іншої форми схематизації, ніж просто знання про факти, явища, їх властивості і т.п.
Візуалізація навчальної інформації технологічно може бути досягнута різними методичними прийомами і засобами, розробленими багатьма педагогами і психологами. Зараз існує безліч графічних технік, які допомагають вирішити завдання візуалізації інформації:
4. ментальні карти,фішбоун.денотатні графи,концептуальні таблиці, кластери.
5.5. Функції візуалізації:
 • допомогти опредметненню словесного повідомлення; 

 • проконтролювати повноту і характер засвоєння переданої учителем інформації; 

 • сприяти розвитку уяви і фантазії; 

 • виявити характер індивідуального сприйняття і переробки навчальної інформації; 

 • виявити або викликати певне ставлення до досліджуваного матеріалу; 

 • виявити ставлення до певного героя або події; 

 • створити необхідний навчальний настрій; 

 • викликати певні почуття; 

 • посилити або послабити певний емоційний вплив; 

 • підготувати до гри, задати її умови і обмеження, відзначити успіхи і завуалювати невдачі дитини в грі; 

 • активізувати пізнавальний інтерес; 

 • допомогти перевтілитися в образ відповідно до дорученої йому ролі; 

 • сконцентрувати увагу на чомусь важливому; переключити увагу на інший об'єкт; 

 • викликати певні асоціації; 

 • розвинути здібності до аналізу і порівняння; 

 • організувати тренування уважності і спостережливості; 

 • сформувати здатність робити висновки; 

 • сформувати здатності бачити і проводити аналогії, усвідомлювати і обґрунтовувати свою точку зору, аргументувати свою позицію, закріплювати вивчений матеріал. 

avatar
0
4 wolkan • 06:37, 02.05.2018
Дякуюємо за участь у дискусії. Нагадуємо про необхідність у коментарях указувати заклад освіти, в якому працюєте.
З повагою, керівник РМК учителів мистецтва - Е.Б.Кущенко
avatar
5 даННка • 12:36, 03.05.2018
Шановний Едуарде Борисовичу! Матеріал опрацювала, але не можу відправити відповіді. Пише "некоректні дані форми"
avatar
6 Анна Грицаенко • 18:13, 03.05.2018
Гріцаєнко А.С.,вчитель інтегрованого курсу мистецтва Куртівського НВК1.      Щотаке візуалізація?Візуалізація– це відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в візуальний
образ, заснований на різних способах представлення інформації і взаємозв'язках
між цими способами, що сприяють активній роботі мислення учня при читанні й осмисленні змісту представленого матеріалу. 2.      Якіцілі використання візуальної інформації?-     Перша група  відповідає інформаційному навчанню, при якомуосновна увага звернена на просте засвоєння, запам’ятовування інформації, а
також демонстрація фактографічного матеріалу-     Друга група відповідаєінтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній,
репродуктивно-перетворювальній і продуктивній діяльності. Саме вона сприяє
розвитку таких інтелектуальних або розумових операцій в учнів, як: аналіз,
синтез, порівняння, ідентифікація, встановлення тотожності, подібності,
відмінності, протилежності, аналогії, систематизування, класифікація,
оцінювання, узагальнення, абстрагування, вибір, інтерпретація, упорядкування і
т.д.3.      Учому полягають недоліки та переваги візуальної інформації?Недоліки: 1)будь-який схематизм обумовлює певну спрощеність розуміння чого-небудь; 2)абсолютизація навчальних посібників може негативно вплинути на формування
мислення і мови; 3)окремі частини матеріалу дуже важко «піддаються» структуризації, що ускладнює
розробку цілісного матеріалу за допомогою схем; 4)схематична форма подання навчального матеріалу може не повною мірою відповідати
«закодованому» нею змісту.   Переваги:  1)легко визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між
його компонентами (оформлення матеріалу у вигляді таблиць, схем або інших
візуальних засобів); 2)перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний
прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню
навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання; 3)використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню
більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом; 4)структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що
становить основу процесу запам’ятовування; 5)подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає
ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів. 4. Назвіть низку графічних технік, які сприяють розвиткувізуального мислення.Графічні техніки:  ментальні карти;  фішбоун, денотатні графи, концептуальнітаблиці,  кластери (від англійського"cluster" - рій, гроно, купа, скупчення; за допомогою кластерів можна
в систематизованому вигляді представити великі обсяги інформації, ключові
слова, ідеї).5. Які функції виконує візуалізаціяінформації?ü допомогтиопредметненню словесного повідомлення або пред’явити повідомлення, яке дитина
повинна буде втілити у форму розповіді або відповіді на поставлені запитання;ü проконтролюватиповноту і характер засвоєння переданої учителем інформації;ü сприятирозвитку уяви і фантазії;ü виявитихарактер індивідуального сприйняття і переробки навчальної інформації;ü виявитиабо викликати певне ставлення до досліджуваного матеріалу, окремих ситуацій,
героїв, їх вчинків;ü виявитиставлення до певного героя або події;ü створитинеобхідний навчальний настрій;ü викликатипевні почуття;ü посилитиабо послабити певний емоційний вплив, стан дитини, зняти стрес, послабити
гостроту переживань; вселити впевненість у своїх силах;ü підготуватидо гри, задати її умови і обмеження, відзначити успіхи і завуалювати невдачі
дитини в грі;ü активізуватипізнавальний інтерес;ü допомогтиперевтілитися в образ відповідно до дорученої йому ролі; допомогти адаптуватися
до нових умов;ü сконцентруватиувагу на чомусь важливому; переключити увагу на інший об'єкт;ü викликатипевні асоціації;ü розвинутиздібності до аналізу і порівняння;ü організуватитренування уважності і спостережливості;ü сформуватиздатність робити висновки;ü сформуватиздатності бачити і проводити аналогії, усвідомлювати і обґрунтовувати свою
точку зору, аргументувати свою позицію, закріплювати вивчений матеріал.
avatar
7 даННка • 14:48, 04.05.2018
Толоконнікова Ж.В., вчитель музичного мистецтва Новодмитрівського НВКВізуалізація - це відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в візуальний образ, заснований на різних способах представлення інформації і взаємозв'язках між цими способами, що сприяють активній роботі мислення учня при читанні й осмисленні змісту представленого матеріалу.
2.Цілі   розділяють на дві групи: 
 • перші відповідають інформаційному навчанню (структур, систем організацій, процесів, розмірів об’єктів, кількостей, тенденцій, різних зв’язків, елементів і т.п.) 

 • другі відповідають інтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній, репродуктивно-перетворювальній і продуктивній діяльності.(аналіз, синтез, порівняння, ідентифікація, встановлення тотожності, подібності, відмінності, протилежності, аналогії, систематизування, класифікація, оцінювання, узагальнення, абстрагування, вибір, інтерпретація, упорядкування і т.д.)
 
3. Переваги:
- легко визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між його компонентами (оформлення матеріалу у вигляді таблиць, схем або інших візуальних засобів); 
- перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання; 
- використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом; 
- структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що становить основу процесу запам’ятовування; 
- подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів. 
Недоліки:
-легко визначити структуру досліджуваного явища, виділити істотні зв’язки між його компонентами (оформлення матеріалу у вигляді таблиць, схем або інших візуальних засобів); 
- перетворення навчального тексту у візуальну форму являє собою ефективний прийом, що активізує мислення, сприяє більш глибокому засвоєнню і розумінню навчального матеріалу шляхом його знакового моделювання; 
- використання способу схематичної візуалізації інформації сприятиме формуванню більш раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом; 
- структурування і схематизація текстової інформації є компонентами мнемоніки, що становить основу процесу запам’ятовування; 
- подання навчальної інформації в системі структурно-логічних схем виступає ефективним засобом організації і активізації самостійної роботи учнів. 
4. Назвіть низку графічних технік, які сприяють розвитку візуального мислення.
1.фішбоун («риб'ячі кісточки»), - графічний інструмент, що дозволяє наочно і систематизовано аналізувати взаємозв'язки наслідків і причин, які породжують ці слідства або впливають на них); 
2. денотатні графи (від лат. denoto - позначаю і грец. grapho - пишу; - спосіб виділення з тексту істотних ознак поняття); 
3.концептуальні таблиці (використовуються для систематизації інформації, виявлення істотних ознак досліджуваних явищ, подій); 
4.кластери (від англійського "cluster" - рій, гроно, купа, скупчення; за допомогою кластерів можна в систематизованому вигляді представити великі обсяги інформації, ключові слова, ідеї);
5.ментальні карти.
5.Функції :
допомогти опредметненню словесного повідомлення; 
  проконтролювати повноту і характер засвоєння переданої учителемінформації; 
  сприяти розвитку уяви і фантазії; 
  виявити характер індивідуального сприйняття і переробки навчальноїінформації; 
  виявити або викликати певне ставлення до досліджуваного матеріалу; 
  виявити ставлення до певного героя або події; 
  створити необхідний навчальний настрій; 
  викликати певні почуття; 
  посилити або послабити певний емоційний вплив; 
  підготувати до гри, задати її умови і обмеження, відзначити успіхи ізавуалювати невдачі дитини в грі; 
  активізувати пізнавальний інтерес; 
  допомогти перевтілитися в образ відповідно до дорученої йому ролі; 
  сконцентрувати увагу на чомусь важливому; переключити увагу на іншийоб'єкт; 
  викликати певні асоціації; 
  розвинути здібності до аналізу і порівняння; 
  організувати тренування уважності і спостережливості; 
  сформувати здатність робити висновки; 
  сформувати здатності бачити і проводити аналогії, усвідомлювати іобґрунтовувати свою точку зору, аргументувати свою позицію, закріплювати
вивчений матеріал. 
 
avatar
0
8 wolkan • 18:14, 04.05.2018
Дякуємо за наполегливість у подоланні технічних перешкод і участь у роботі дистанційного засідання та цікаві повідомлення!
avatar
9 krukovezh • 00:57, 05.05.2018
Не можу відправити свій коментар!
avatar
0
10 wolkan • 10:27, 05.05.2018
Борітесь - і ПОБОРЕТЕ! Якщо вдалося відправити  це "повідомлення" - вдасться надіслати й коментар із відповідями! Зимичо успіху!
avatar
11 larisakrivalova • 08:53, 06.05.2018
https://drive.google.com/drive/folders/1-e3vgRIsurqYdGxTevZ6H_ctX0lyfIVN?usp=sharing
avatar
12 larisakrivalova • 08:56, 06.05.2018
Кривалова Лариса Володимирівна, вчитель англійської мови, мистецтва Іванопільської СШ І-ІІІ ст.
https://drive.google.com/drive/folders/1-e3vgRIsurqYdGxTevZ6H_ctX0lyfIVN?usp=sharing
avatar

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

Друзі сайту

 
Сайт учителя музичного мистецтва Толоконнікової Жанни Василівни


Сайт учителя музичного мистецтва Юанова Станіслава Маграіловича